Een universele missie

Sinds 1949 wordt op 8 november ‘Wereld Urbanisme Dag’ gevierd. Dit jaar, en ongetwijfeld ook degene die zullen volgen, is het thema relevanter dan ooit. Maatschappelijke uitdagingen zoals de corona-pandemie, het fileleed, energiebesparing of de klimaatopwarming winnen ook in de wereld van stadsplanning meer en meer aan belang. Architecten zijn daarbij van doorslaggevend belang: met innovatieve technieken en originele ideeën dragen zij bij aan een universele missie. Vandaag blikt Real Living al even vooruit en zet enkele manieren op een rij waarop architecten onze relatie met de planeet herstellen en verbeteren.

Een van de meest prominente manieren waarop architecten de stad klimaatvriendelijker maken, is biofilisch ontwerp. Biofilie betekent ‘liefde voor de natuur’; het is dus geen verrassing dat het hier architectuur betreft die een band met de natuur vooropstelt. Meer specifiek gaat het om bouwwerken die elementen bevatten waardoor bewoners dichter bij de natuur komen te staan. In een stedelijke of industriële context gebeurt dit bijvoorbeeld in de vorm van binnentuinen met bomen. Verder denken architecten na over optimale ventilatie en het verbeteren van luchtkwaliteit. Minstens even belangrijk is de aanwezigheid van natuurlijk daglicht. Wanneer het onmogelijk is veelvuldig ramen te plaatsen, worden hier alternatieven voor onderzocht. In sommige gevallen wordt er gekozen voor artificiële verlichting die de kleurtemperatuur afstemt op menselijke circadiane ritmes.

Steden spelen een sleutelrol in het beschermen en herstellen van biodiversiteit

Naast biofilie is urban biodiversiteit een cruciaal focuspunt voor architecten om op in te zetten. Steden spelen een sleutelrol als het aankomt op het beschermen en herstellen van biodiversiteit. Een manier om hier doeltreffend op in te zetten, is het ontwikkelen van ontwerpen en methodes die steden in staat stellen om aangepaste ecosystemen in stand te houden. Dit kan door bijvoorbeeld het herstel van voormalige groene ruimtes aan te moedigen, samen met parken en in sommige gevallen zelfs begraafplaatsen. Naast urban diversiteit streven architecten ook mee naar koolstofneutraliteit. Om de invloedrijke gevolgen van klimaatverandering te beperken, is het noodzakelijk onze levensstijl, atmosfeer en steden koolstofvrij te maken. Meer dan honderddertig landen zijn een akkoord aangegaan om tegen het jaar 2050 koolstofneutraliteit te bereiken.

Ten slotte spitsen architecten zich eveneens toe op duurzaam waterbeheer in de stad. Tegenwoordig worden steden vaak ontworpen met systemen die het natuurlijke proces van aarde grond nabootsen. Het integreren van waterbeheer in stedelijk ontwerp en plannen is echter een complex gegeven voor architecten dat veel aandacht en precisie vereist. Desalniettemin belooft de toekomst dat er veel tijd zal besteed worden aan het verbeteren en optimaliseren van het microklimaat dat water in steden veroorzaakt.

‘Wereld Urbanisme Dag’ is elk jaar op 8 november één van de uitgelezen dagen om extra stil te staan bij de weg die we nog af te leggen hebben als het op onze planeet en klimaat aankomt. Toch bieden architecten invloedrijke oplossingen voor het verbeteren van onze relatie met de aarde. Dankzij hun inzet op enkele specifieke problemen, mogen we er vertrouwen in hebben dat architecten alles doen wat ze kunnen om onze steden in harmonie te brengen met het klimaat en de natuur.

Wil je je laten betoveren door nog meer indrukwekkende projecten en inspirerende architectuur? Volg dan zeker ons Instagramaccount @realliving_magazine. Daar delen we dagelijks unieke realisaties, veelbelovende ontwerpen en innovatieve ideeën.

Beelden eigendom van Triple Living 

Meer stories…