Werelderfgoed in België

België is momenteel vijftien keer vertegenwoordigd op de Werelderfgoedlijst van Unesco. De organisatie is uiteraard wereldwijd bekend en klinkt daarom iedereen vertrouwd in de oren. Imagicasa zoomt vandaag verder in op de Belgische contributie aan deze lijst.
Unesco is meer dan erfgoed. Dat merk je ook aan de betekenis van de naam van de organisatie; die staat namelijk voor United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. België is reeds lid van hen sinds de oprichting in 1946; vorig jaar vierde Unesco dus ook hun vijfenzeventigste verjaardag. Het overkoepelende doel van de organisatie is het bouwen van vrede voor iedereen. Deze ambitie strekt zich uit over verschillende thema’s, waaronder onderwijs, wetenschappen, communicatie en cultuur. Het is op die laatste categorie dat Imagicasa zijn aandacht richt, want hieronder valt Unesco’s missie om erfgoed over heel de wereld te beschermen en culturele diversiteit te koesteren.

Uiteraard bestaan er strikte criteria om te bepalen of een site, gebouw of gebied als werelderfgoed als beschouwd kan worden. Wanneer een land lid wordt van de Werelderfgoedconventie, stelt het een indicatieve lijst op van onroerend erfgoed dat vermoedelijk beantwoordt aan deze criteria. Ieder jaar mag elk land een culturele, natuurlijke of gemengde site uit deze selectie nomineren voor erkenning. Dit gebeurt door middel van een gedetailleerd dossier met de beschrijving, de waarde, de bescherming en het beheer van de titel in kwestie dat ingediend wordt bij het Werelderfgoedcentrum. Vervolgens wordt dit dossier onderzocht en al dan niet aanvaard op de jaarlijkse vergadering van het Werelderfgoedcomité. Of een nominatie geaccepteerd wordt, hangt grotendeels van twee factoren af. Enerzijds moet de site in kwestie een uitzonderlijke universele waarde hebben; anderzijds moet het minstens één van de tien selectie criteria vervullen. Deze criteria worden geregeld opnieuw onder de loep genomen om te verzekeren dat ze relevant zijn en mee evolueren met het Werelderfgoed-concept zelf.

Net als andere landen heeft ook België een voorlopige selectie met mogelijke sites voor de werelderfgoedlijst. Ook hier vind je een belangrijk architecturaal werk terug, namelijk dat van Henry van de Velde. Hoewel hij oorspronkelijk naam maakte als kunstschilderaar, ontpopte hij zich later tot wereldberoemd architect en multidisciplinaire ontwerper. Zijn architecturaal oeuvre zal in de toekomst mogelijks genomineerd worden als werelderfgoed en strekt zich naast België ook over andere landen uit, zoals Duitsland en Nederland bijvoorbeeld.

Unesco’s lijst van Werelderfgoed vervult al jarenlang de nobele missie om de meest waardevolle en spraakmakende gebouwen, sites en gebieden te beschermen en te conserveren. Reeds verschillende Belgische schatten werden daar aan toegevoegd dankzij het vervullen van minstens één van tien criteria. Imagicasa onthoudt vooral de historische waarde die in België en ver daarbuiten te bewonderen valt, alsook het werk van architecten als Le Corbusier en Henry Van de Velde dat via een platform als Unesco vereeuwigd kan worden. 

Wil je meer weten over Werelderfgoed in België? Lees het volledige artikel in Real Estate Spring 2022.

Images courtesy of Minotti

Meer stories…

Cosy chic

Als dochter van twee architecten zaten creativiteit en de liefde